Keystone logo
Purdue University

Purdue University

Purdue University

Sissejuhatus

Purdue University on oma ajaloo vältel eetiline käitumine. Maatoetusasutusena demonstreerime oma reageerimisvõimet oma valimisringkondade suhtes ja laiendame neile juurdepääsu meie teadmiste ressurssidele. Toome suhteid teiste hariduspartneritega, kes toetavad meie nägemust või ühinevad meiega ühiste huvide edendamiseks. Integreerime oma missiooni oma kohustustega. Panustame oma teadmusressursse erapooletult oma avalike eesmärkide teenimisse. Õppejõudude, üliõpilaste, personali ja administraatoritena oleme pühendunud õppijate, teadlaste, spetsialistide ja praktikute kogukond - panustame kõik oma annetesse, et säilitada meie standardeid ning parandada ennast ja laiemat kogukonda, kus elame ja töötame. Meie vastutus ja kohustused ülikoolis ja Indianas õppimise, avastamise ja kaasamise edendamiseks laienevad meie rahvale ja kogu maailmale. Selle aususe avalduse eesmärk on esitada kõikehõlmav deklaratsioon, mis teavitab konkreetsetest tegevuspõhimõtetest ja menetlustest käitumise, jõustamise ja vastutuse osas. Sellised põhimõtted ja protseduurid on olemas ülikooli ametlikes dokumentides või töötatakse vajadusel välja.

Asukohad

  • Purdue Mall,610, 47907, West Lafayette

Küsimused