Keystone logo

Islamic University Of Rotterdam

A logo

Sissejuhatus

Islamic University Of Rotterdam ( IUR ) asutati Hollandis elavate moslemite algatuste tõttu. Sellest ajast alates on IUR loodud Hollandi ülikoolina ja, mis veelgi tähtsam, moslemite intellektuaalse panusena Hollandi ühiskonda.

Asutajate, vastutustundlike kodanike vahel on olnud üldine kokkulepe, et IUR on Hollandi ühiskonnas moslemite ja mittemoslemite jaoks sotsiaalne vajadus. Kavatsusega täita moslemite sotsiaalseid ja religioosseid vajadusi, aitab ülikool kaasa imaamide ja moraalsete juhendite osas Hollandi haridusvaldkonnas.

Asukohad

  • Bergsingel,135, 3037 GC, Rotterdam

Küsimused