Keystone logo

EIT Food

A logo

Sissejuhatus

Selle Teadmised ja innovatsioon (EIT) Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), EIT Food ühendab partnereid juhtiv ettevõtete, ülikoolide, uurimiskeskuste ja instituudid 13 riigi Euroopas ja kogu toidu väärtusahelas.

EIT Food on üleeuroopaline partnerlus, millel on tarbijakeskne lähenemisviis, et anda uuendajatele, ettevõtjatele ja üliõpilastele võimalus arendada ühiskonnaküsimustele maailmatasemel lahendusi, kiirendada innovatsiooni, luua töökohti ja suurendada Euroopa konkurentsivõimet.

Partnerluse eesmärk on arendada kõrgelt kvalifitseeritud toidusektorit, mis teeb tarbijatega koostööd toodete, teenuste ja uute tehnoloogiate pakkumiseks, mis pakuvad tervislikumat eluviisi kõigile Euroopa kodanikele.

Nagu üks suurimaid toiduga seotud algatusi kogu maailmas. EIT Food soovib, et Euroopa tooks ülemaailmse revolutsiooni toidu uuendustegevuses ja -tootmises. EIT Food eesmärk on ümber kujundada meie toidu tootmine, tarnimine, tarbimine ja ringlussevõtt ning luua tulevikukindel ja tõhus toidusektor, mis toetab jätkusuutlikku ja ümmargust biomajandust.

Meie tarbijate-keskne lähenemine

EIT Food seob teadmistekolmnurga sambaid - innovatsioon, haridus, ettevõtete loomine - tarbijakeskse lähenemisviisiga, mis annab Euroopa kodanikele võimaluse saada tõelisteks muutuste põhjustajateks.
EIT Food kaasab tarbijad muutumisprotsessi, parandab toitumist ja muudab toidusüsteemi ressursitõhusamaks, turvalisemaks, läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks.
EIT Food tegeleb juhtivate äriettevõtete ja ettevõtjate, teadlaste ja uuendajate, üliõpilaste, akadeemikute ja kõigi Euroopa kodanike ühendamisega ning ühendab ühiskonnaküsimustele maailmatasemel lahendusi ning loob tulevikukindla ja tõhusa toidusektori.

EIT Food on kuus strateegilist eesmärki:

 1. Toetada madala tarbijate usaldust Toit toetab Euroopa kodanikke üleminekul arukale toiduainete süsteemile, mis on kõikehõlmav ja rahustav.
 2. Tervislikuma toitumise jaoks tarbijale väärtustatud toidu loomine EIT Food võimaldab inimestel teha teadlikke ja taskukohaseid toitumisvõimalusi.
 3. Ehitage tarbijale orienteeritud ühendatud toiduainete süsteem EIT Food arendab digitaalse toiduainete tarnevõrku tarbijatena ja tööstusena võrdsete partneritena.
 4. Jätkusuutlikkuse suurendamine ressursside haldamise kaudu EIT Food arendab lahendusi, et muuta traditsiooniline toodangu kasutamise-käsutamise mudel ringkäiguliseks bio-majanduslikuks.
 5. Hariduse omandamine, uuendamine ja edasiarendamine EIT Food pakub täiustatud koolitusprogrammide kaudu toidussüsteemi oskusi rohkem kui 10 000 üliõpilasel, ettevõtjatel ja spetsialistidel.
 6. Katalüüsib toidukäitlemist ja uuendustegevust. EIT Food soodustab innovatsiooni kõigil ettevõtete loomise etappidel.

Selle eesmärk on tõsta sektori oskusi ja ettevõtlikkust ning avada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) potentsiaal, kes kiirendab innovatsiooni, loob töökohti, kasu ettevõtetele ja suurendab Euroopa konkurentsivõimet.

Selle saavutamiseks:

 • Uute andekate väljatöötamine: EIT Food meelitavad ja annavad uusi andeid tänu uuendusliku kursuse sisule, mille eesmärk on ületada teadmiste ja oskuste "silod" toiduainete süsteemi teatavates valdkondades. EIT Food tutvustab uusi õppemeetodeid, ettevõtlusvahendeid ja äritavasid, mis võimaldavad õpilastel, professionaatidel ja juhtidel kõigil karjääris osaleda, et saada Euroopa toidusektoris ettevõtlusmeister.
 • Ettevõtete loomise ja kiirendamise toetamine: EIT Food suurendab ELi toiduainete sektori konkurentsivõimet ja tagab, et Euroopa jääb maailma esimeseks toiduainete ja jookide eksportijana. EIT Food toetab aktiivselt ettevõtjaid ideede ümberkujundamisel ettevõtetesse kogu käivitustsükli jooksul ja oma turu selgelt määratlemisel. See loob tulevaste ettevõtjate meistrid toiduainesektoris, kes täidavad oma eesmärki parandada toitumist, saavutada toiduga kindlustatus ja edendada ressursitõhusaid toiduainete süsteeme.
 • Looge tarbija poolt hinnatud toitu tervislikuma toitumise jaoks: EIT Food töötab välja innovaatilised tööriistad ja tehnoloogiad, mis toetavad isikupärastatud dieediprofiile koos võimalusega ise hinnata kohandatud toitumise mõju mitteinvasiivse kodudiagnostika, mobiilseadmete ja individuaalse veebipõhise juhendamise kaudu. See aitab vähendada praegust lõhet inimeste kavatsuste ja tegeliku käitumise vahel tervislikuma toidu suhtes ning viia inimeste terviseni kogu Euroopas.

Esimese seitsme aasta jooksul investeerivad partnerid ligikaudu 1200 miljoni euroni, mis vastavad EITi poolt rahastatud 400 miljonile eurole. Lisaks eeldatakse, et see meelitab märkimisväärset rahastamist muudest era- ja avaliku sektori investeeringute allikatest, korrutades EIT investeeringud.

Asukohad

 • Ubicenter A Philipssite 5 box 34 Leuven (3001 Heverlee), 3001, Leuven

 • Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warsaw

 • Schloß Hohenheim,1, 70599, Stuttgart

 • University of Turin, , Turin

 • University of Reading, , Reading

 • Queen’s University of Belfast, , Belfast

 • 28049, Madrid

 • Aarhus University Nordre Ringgade,1, 8000, Aarhus

Küsimused