Keystone logo

Governance Institute Of Australia

A logo

Sissejuhatus

Governance Institute Of Australia on üks Austraalia vanimaid tööstuse ühendusi, mis asutati 110 aastat tagasi. Austraalia juhtiva sõltumatu häälekandjana on Governance Institute Of Australia aktiivne osaleja reformiprotsessis. Teeme koostööd valitsuse ja avaliku sektori rühmadega, et anda oma teadmisi kavandatava seadusandliku ja regulatiivse reformi kohta ning aidata kaasa riiklikule arutelule hea valitsemistava üle.

Üks meie peamistest mandaatidest on juhtimistavade parandamine üleriigiliselt ja see hõlmab Austraalia ajakirjanike valitsemisaruandluse standardi parandamist. Anname oma analüüsi ja kommentaare tööstuse küsimustes, et aidata juhtida arutelu parimate tavade üle ettevõtte juhtimise üle.

Asukohad

  • Hunter Street,5, 2000, Sydney

Küsimused