Keystone logo
Norra

Uuring MBA sisse Norra 2024

Valuuta vahetamine

Põhilised igakuised elamiskulud

 • Üürile anda ühises korteris

  546
 • Kommunaalteenuste osa

  64
 • Interneti tellimus

  48
 • Kohalik transport

  68

Näidis elustiili maksumusest

 • Kiirtoidukombinatsioon

  11
 • Kinopilet

  13
 • Pint kohalikku õlut

  9

Viisanõuded

Millist viisat vajate?

Viisa nimi

Üliõpilasviisa (üliõpilaste elamisluba)

Hind ja valuuta

USD 650

Norra üliõpilasviisa töötlemise tasu on umbes 650 USA dollarit. Tasu võib muutuda.

Kes saab viisat taotleda?

Kui olete pärit mõnest Põhjamaast (Rootsi, Soome, Taani, Island), ei pea te elamisluba taotlema. Kui aga plaanite Norras õppida kauem kui kuus kuud, peate registreerima Norra maksuametis isikut tõendava dokumendi ja andma teada oma kolimisest Norrasse.

Kui tulete EL/EMP/EFTA riikidest, saate Norras õppida kuni 90 päeva ilma üliõpilase elamisluba taotlemata. Üle 90-päevase viibimise korral tuleb aga taotleda üliõpilase elamisluba juba Norras.

Kui tulete väljastpoolt EL/EMP/EFTA piirkonda, peate enne Norrasse tulekut taotlema üliõpilase elamisluba.

Kust saab taotluse esitada?

Norra saatkond või konsulaat

Pärast sisseastumiskirja kättesaamist peaksite võtma ühendust oma lähima Norra saatkonna või konsulaadiga, et saada teavet õppeloa taotlemise korra kohta, ja taotleda oma päritoluriigist.

Kuigi mõned kandidaadid saavad kandideerida Internetis Norra piires või Norra saatkonna kaudu, peavad enamik õpilasi esitama paberkandjal taotlusvormi lähimasse Norra saatkonda või konsulaati.

Koduleht:

Kuidas taotlust koostada?

Üliõpilase elamisloa taotlusvormi esitamisel peate esitama ka passi ja muud vajalikud dokumendid. Peate esitama:

 • Tõend heakskiidetud täiskoormusega õppeprogrammile vastuvõtmise kohta
 • Täidetud taotlusvorm
 • Taotlusmaksu tasumise kviitung
 • Kaks hiljutist passi suurust valge taustaga fotot
 • Tõendid piisavate rahaliste vahendite olemasolu kohta kogu õppeperioodiks, sealhulgas vahendid iga kaasasoleva pere toetamiseks, mis peaksid olema Norra pangakontol (ilma Norra isikliku numbrita võib olla keeruline Norra pangas kontot avada, nii et saate tavaliselt deponeerib vajaliku summa teie õppeasutuse loodud kontole). Peate tõestama, et teil on juurdepääs 116 369 Norra kroonile iga õppeaasta (10 kuu) kohta, mis on ligikaudu 14 350 USA dollarit. Kui viibimist rahastatakse stipendiumide, õppelaenu või muu koduriigi riikliku rahastamise kaudu, peavad taotlusele olema lisatud kehtivad dokumendid.
 • Tõendid selle kohta, et teil on koht, kus elada (nt maja, korter, voodikoht või tuba eluruumis)
 • Tõendid selle kohta, et lahkute Norrast, kui teie elamisluba aegub (tavaliselt tagasisõidupileti kujul)
 • Täidetud ja allkirjastatud UDI (Norra immigratsioonidirektoraat) dokumentide kontrollnimekiri, mis tuleb välja printida ja koos teiste dokumentidega esitada

Millal peaksite kandideerima?

Üliõpilaste elamislubade menetlemise ajad varieeruvad ja võivad võtta umbes kaks kuud, seetõttu on soovitatav taotlus esitada esimesel võimalusel.

Teie üliõpilasviisa pikkus sõltub teie õppeprogrammi pikkusest. Üliõpilase elamisluba saab uuendada Norra veebipõhise taotlusportaali kaudu vähemalt üks kuu enne kehtivusaja lõppu. Tööloa uuendamiseks peate eraldi ühendust võtma UDI-ga ja näitama tõendit, et olete Norras õppimisega edukalt edenenud.

Töötlusaeg

2 Months

Töövõimalused

Kui saate Norra üliõpilase elamisloa, antakse teile ka õigus töötada igal nädalal õppimise ajal kuni 20 tundi osalise tööajaga ja ülikoolivaheajal täistööajaga.

Samuti saate taotleda täistööajaga tööluba piiratud ajaks, kui suudate tõestada, et töö on teie haridusega seotud või on vajalik sama programmivaliku raames edasiõppimiseks – teil peaks olema konkreetne pakkumine tööhõivest selles osas.

Tundi nädalas

20

Miks teil seda tüüpi viisat vaja on?

Teie viisataotlus võidakse tagasi lükata, kui te ei suuda tõendada nõutavate rahaliste vahendite olemasolu või kui esitate ebaõiged või mittetäielikud dokumendid.